Waefeso 5:15
“Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda; si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima;”

Mhubiri 3:1-8
“Kwa kila jambo kuna majira yake,
Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu.
Wakati wa kuzaliwa, na wakati wa kufa;
Wakati wa kupanda, na wakati wa kung’oa yaliyopandwa;
Wakati wa kuua, na wakati wa kupoza;
Wakati wa kubomoa, na wakati wa kujenga;
Wakati wa kulia, na wakati wa kucheka;
Wakati wa kuomboleza, na wakati wa kucheza;
Wakati wa kutupa mawe, na wakati wa kukusanya mawe;
Wakati wa kukumbatia, na wakati wa kutokumbatia;
Wakati wa kutafuta, na wakati wa kupoteza;
Wakati wa kuweka, na wakati wa kutupa;
Wakati wa kurarua, na wakati wa kushona;
Wakati wa kunyamaza, na wakati wa kunena;
Wakati wa kupenda, na wakati wa kuchukia;
Wakati wa vita, na wakati wa amani.”

©2017 - Victory Christian Centre | Winning souls to Christ

Follow us: